Аз суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдат - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон: Асри XXI – давраи беамсоли инкишофи илм, техника ва технологияҳои навин ба шумор меравад. Дар чунин шароит инкишофи ҳар кишвар ба андозаи зиёде аз татбиқи дастовардҳои навтарини илм дар истеҳсолот вобаста мебошад !

01.01.2021  дар Маҷлиси умумии солонаи АМИТ номзади илмҳои техникӣ, директори Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИТ Кодиров Анвар Саидкулович бо Ифтихорнома барои фаъолияти пурсамари илмӣ ва илмию ташкилӣ, татбиқи сиёсати илмию инноватсионии Ҳукуати ҶТ қадрдонӣ гардид. 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 декабри соли 2020 дар толори маҷлисгоҳи Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави АМИ Тоҷикистон семинари илмӣ дар мавзўи «Рушди технологияҳои инноватсионӣ» бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 70-солагии таъсисёбии Академияи илмҳои Ҷумҳури Тоҷикистон (ҳоло Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон) баргузор гардид.

Семинарро директори Марказ А.С. Қодиров оғоз кард. Дар баромади худ ӯ оид ба дастовардҳои Марказ дар соли гузашта сухан ронда, инчунин ҳозиринро ба дастовардҳои  хуби илмӣ бо вуҷуди мушкилот ва маҳдудиятҳо марбут ба каронавирус табрик намуд.

Сипас сухан ба академики АМИТ, доктори илмҳои физика ва математика М.Илолов дода шуд.  Академик М. Илолов доир ба дастовардҳои шӯъбаи худ, оид ба корҳои илмие, ки Ҷ.Ш. Раҳматов, Д.Н. Гулҷонов ва М.С. Қурбониён дар соли гузашта анҷом доданд ва дар  маҷмӯъ доир ба рушди инноватсионии Марказ, АМИТ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфтанд.   

Пас аз суханронии академик М. Илолов сухан ба академики АМИТ, доктори илмҳои химия Ҳ.М. Ахмедов дода шуд. Академик Х.М. Ахмедов оид ба корҳое, ки дар соли ҷорӣ шӯъбаашон  анчом дод гуфта доданд. Вай дар бораи корҳои дарпешистодаи бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 70-солагии таъсисёбии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳоло Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон) ва доир ба зарурияти чопи силсилаи китобҳои Марказ, ки  ба ин санаҳо бахшида шудаанд, чанд сухан гуфт.  

Баъдан маърӯзачиёни семинар оид ба технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои гуногун ва усулҳои татбиқи онҳо маърӯзаҳо карданд. Ҳамаи баромадкунандагон маърӯзаҳои худро дар сатҳи баланд хонданд. Хозирин маърӯзаҳоро бо шавқ гӯш карданд. Пас аз анҷоми ҳар маърӯза иштирокчиёни семинар мавзӯъ ва мундариҷаи онро муҳокима карданд. Семинар самаранок баргузор гардид. 

 

                 

 

 

 «Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияњои нав»-и                Академияи  илмњои Љумњурии Тољикистон

 

Маќсади асосии Марказ ташкил ва гузаронидани тањќиќоти илмї, њамчунин корњои амалї дар соња тањия ва амалисозии лоињањои инноватсионї ва технологияњои наве мебошад, ки барои рушди мамлакат ањамияти муњим доранд.

Вазифањои асосии Марказ инњоанд:

-гузаронидан ва њамоњанг сохтани тањќиќоти илмї оид ба самтњои афзалиятноки бунёдї ва амалии илм њамчун асос барои рушди фаъолияти инноватсионї;

-тањия ва амалисозии лоињањои инноватсионї, ки барои рушди мамлакат ањамияти муњим доранд;

-њавасмандгардонии фаъолияти илмию техникї ва инноватсионї;

-мусоидат ба њамкории илмию техникии байналмилалї дар соњаи инноватсияњо;

-тањкими алоќањои байни илм ва маориф, иштирок дар фаъолияти тањсилотї ва тайёр кардани кадрњои баландихтисоси илмї ва илмию омўзгорї, иштирок дар фаъолияти нашрї ва илмию маърифатї;

-њамоњангсозии њамкорињои ташкилотњои академї бо муассисањои илмию тањкиќотии соњавї ва  муассисањои тањсилоти олї дар соњаи инноватсияњо;

-тањкими алоќањои байни илм ва истењсолот ба маќсади амалисозии коркардњои илмию техникї ва лоињањои инноватсионї ва тиљоратигардонии натиљањои фаъолияти илмию техникї;

-тањияи барномањо ва таълифи воситањои таълимї оид ба технологияњои иттилоотиву иртиботї;

-коркард, ба вуљуд овардан ва татбиќи технологияњои иттилоотиву иртиботї, истифода ва рушди самтњои нави забоншиносии компютерї барои омўзиши забони тољикї ва васеъ намудани имконияти татбиќи амалии онњо.

Феҳристи сомона


 

logo

 

 

 

Президенти ҶТ

© Mаркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави | All right reserved
    Телефон: (+992 37) 221-35-67 | П-электронӣ: cidsnt-info@yandex.ru
-- Created by: DP