Аз суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдат - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон: ¤¤¤ Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мизи мудаввар оид ба тағйирёбии иқлим (22 сентябри соли 2009): «зарур аст, ки оид ба рушд ва азхудкунии манбаҳои барқароршавандаи энергия ва технологияҳои самараноки энергетикӣ, ки сатҳи вобастагиро аз навъҳои анъанавии энергияи ба муҳити зист зарароваранда паст мекунад чораҳои зарурӣ андешида шавад». ¤¤¤ Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон (15 апрели соли 2009): «ба хотири расидан ба ҳадафи стратегии худ-ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ-мо минбаъд низ кӯшиш менамоем, ки ҳадди аксар аз захираҳои барқароршаванда ва алтернативии кишвар ба манфиати мардуми кишвар ва кулли минтақа истифода намоем». ¤¤¤ Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон (15 апрели соли 2009): «як соҳаи муҳими таъмини амнияти энергетикӣ, истифодаи васеъ аз манбаъҳои алтернативӣ ва барқароршавандаи энергия мебошад». ¤¤¤ Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ботантана бахшида ба 60-солагии таъсисёбии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (18 ноябри соли 2011): «дар шароити имрӯза баландшавии нархи сӯзишворӣ дар бисёр кишварҳо мушкилоти зиёдеро ба вуљуд овардааст. Олимон яке аз роҳҳои таъмин намудани ањолиро бо сӯзишвории арзон ва хушсифат дар истеҳсоли биоэтанол мебинанд. Дар кишвари мо заминҳои лалмиву бекорхобида хеле зиёданд. Агар дар онҳо топинамбур, - яъне «ноки заминӣ» кошта, аз он биоэтанол истеҳсол кунем, як қисми эњтиёҷотро бо сӯзишвории худӣ таъмин хоҳем намуд. Дар заминаи баъзе аз корхонаҳои саноатии кишвар бо андаке навсозӣ метавон истеҳсоли биоэтанолро ба роҳ монд. Ин амалан ҳам хело фоидаовар мебошад. Бояд Академияи илмҳо якҷоя бо Вазорати энергетика ва саноат, мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ дар бобати дарёфти манбаҳои алтернативии нерӯ ва истифодаи амалии онҳо дар истеҳсолот ва рӯзгори мардум тавсияҳои аз лиҳози илмиву амалӣ асоснокро пешниҳод намоянд ва барои татбиқи онҳо тадбирҳои мушаххас андешанд». ¤¤¤ Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси ботантана бахшида ба 60-солагии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (18 ноябри соли 2011): «дар Тоҷикистон барои истифодаи энергияи офтоб дар оянда дурнамои бузург вуҷуд дорад». ¤¤¤ ¤¤¤ Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тухмиҳои аълосифати картошка ва топинамбур (ноки заминӣ)- ро пешниҳод менамояд

 

                   «Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияњои нав»-и                Академияи  илмњои Љумњурии Тољикистон

 

Маќсади асосии Марказ ташкил ва гузаронидани тањќиќоти илмї, њамчунин корњои амалї дар соња тањия ва амалисозии лоињањои инноватсионї ва технологияњои наве мебошад, ки барои рушди мамлакат ањамияти муњим доранд.

Вазифањои асосии Марказ инњоанд:

-гузаронидан ва њамоњанг сохтани тањќиќоти илмї оид ба самтњои афзалиятноки бунёдї ва амалии илм њамчун асос барои рушди фаъолияти инноватсионї;

-тањия ва амалисозии лоињањои инноватсионї, ки барои рушди мамлакат ањамияти муњим доранд;

-њавасмандгардонии фаъолияти илмию техникї ва инноватсионї;

-мусоидат ба њамкории илмию техникии байналмилалї дар соњаи инноватсияњо;

-тањкими алоќањои байни илм ва маориф, иштирок дар фаъолияти тањсилотї ва тайёр кардани кадрњои баландихтисоси илмї ва илмию омўзгорї, иштирок дар фаъолияти нашрї ва илмию маърифатї;

-њамоњангсозии њамкорињои ташкилотњои академї бо муассисањои илмию тањкиќотии соњавї ва  муассисањои тањсилоти олї дар соњаи инноватсияњо;

-тањкими алоќањои байни илм ва истењсолот ба маќсади амалисозии коркардњои илмию техникї ва лоињањои инноватсионї ва тиљоратигардонии натиљањои фаъолияти илмию техникї;

-тањияи барномањо ва таълифи воситањои таълимї оид ба технологияњои иттилоотиву иртиботї;

-коркард, ба вуљуд овардан ва татбиќи технологияњои иттилоотиву иртиботї, истифода ва рушди самтњои нави забоншиносии компютерї барои омўзиши забони тољикї ва васеъ намудани имконияти татбиќи амалии онњо.

Фуҳристи сомона

logo

 

 

 

Президенти ҶТ

Доска почета

faol.png
Фаолони Марказ

 

© Mаркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави | All right reserved
    Телефон: (+992 37) 221-35-67 | П-электронӣ: cidsnt-info@yandex.ru
-- Created by: DP